İHEM PROJESİ KAPSAMINDA 6. FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu; Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (İHEM) kapsamında yer alan “Farkındalık Artırma Toplantıları” başlığı altında 23 – 27 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan toplantılar başladı.

Programa Baromuzu temsilen Av. Mert Çoban katıldı.