BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adli Yardım Görüşme Formu-Taahhütname (Eksiksiz doldurulup imzalanacak)
2) 1 Adet İkametgah Belgesi   
3) 1 Adet Fakirlik Belgesi         (Muhtar'dan)
4) 3 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5) Ardahan Barosu Adli Yardım Bürosuna Dilekçe
6) Nüfus Kayıt Örneği
 7)  E devlet üzerinden alınacak taşınmaz ve taşınır kaydı olmadığına dair evrak ile SGK tescil ve hizmet dökümünü gösterir belge.