Atatürk
TÜBAKKOM ORTAK AÇIKLAMA
Tarih: 25.11.2022| Okunma Sayısı: 515

Kadınların insan haklarını ihlal eden düzene karşı direnişlerinden yola çıkarak
1999 yılında BM kararı ile ilan edilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü” bugün de kadınların özgür, eşit ve şiddetsiz bir
yaşam mücadelesiyle devam etmektedir.
Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde kadınlar adalet, eşitlik,
özgürlük mücadelesi veriyor. Yanı başımızda, İran'da Mahsa Amini'nin
başörtüsü gerekçe gösterilerek öldürülmesinin ardından güçlenen kadın
hareketini selamlıyoruz. Mücadeleleri mücadelemizdir.
Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. Özel
ve kamusal alanda kadına yönelik şiddet hala devam ediyorsa, kadınlar güvende
olmaları gereken toplu taşıma araçlarında ve caddelerde dahi tanımadıkları
erkekler tarafından şiddete uğruyorsa, aldıkları koruma kararlarına rağmen
öldürülüyorsa, bunun nedeni şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele
edilmemesi, aksine, kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını
koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik
saldırılar karşısında etkisiz kalınmasıdır.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 Sayılı Kanun ve imzalamış
olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere, kadın haklarını güvence
altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması,
uygulamanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan
kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve
caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile
temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe
konulması, öncelikli taleplerimizdir.
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak, her gün olduğu gibi
bugün de;
Kadınların kazanımlarını elinden alacak olan düzenleme ve değişikliklerin
karşısında olmaya devam edeceğimizi,
Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi,
İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi yönündeki ısrarımız ve
kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU
TÜBAKKOM

24.05.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.