Atatürk
TANITIM
Tarih: 7.01.2020| Okunma Sayısı: 2031

01.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3842 sayılı yasa ile değişik CMUK’nun 138.maddesi müdafi atama görevini barolara vermiştir. O tarihten bu yana yürütülen müdafi tayin hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı verilebilmesi için Ardahan Barosu bünyesinde CMUK Uygulama Servisi oluşturmuştur.Bursa Barosu CMUK Uygulama Servisi ,Ocak 2000 tarihinden itibaren Yeni Adliye Binasında kendisine tahsis edilen yerde ayrı bir birim olarak faaliyete geçmiş ve kurulan bilgisayar otomasyon sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir. Servis 24 saat kesintisiz karakol,savcılık ve mahkemelerden gelen avukat taleplerini titizlikle değerlendirmekte olup, isteklerin karşılanmasında azami özen göstermek suretiyle çalışmaktadır.
 
         01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince; şüpheli veya sanığın 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak derecede malul olması ve bir müdafii de bulunmazsa (m.150/2),üstsınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturma aşamasında (m.150/3),gözaltına alınan yakalananın Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda(m.91/6),şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiği takdirde(m.101/3),şüpheli veya sanık hakkında tutukluluk süresinin uzatılması istenmesi halinde(102/3),CMK 151/3-4 uyarınca tutuklu veya hükümlünün seçilen veya atanan müdafisinin yasaklanması halinde(m.151/5),davranışları nedeniyle,hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşılan sanığın duruşma salonundan çıkarılması ve bir müdafii bulunmaması halinde (m.204),kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (m.247/4),şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmeden önce (m.74/2) istem aranmaksızın ve müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederek müdafi talebinde bulunan şüpheli veya sanığın istemi halinde (m.150/1),soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin,kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından CMK Uygulama Servisince müdafii görevlendirmesi yapılmaktadır.
 
         Aynı zamanda 18 yaşını doldurmamış,sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olan ve bir vekilde bulunmayan mağdur,şikayetçi,suçtan zarar gören ve katılanlara (m.234/2,m.239/2) istem aranmaksızın ve vekili yoksa istem halinde (m.234/1a)3,234/1b)5,239/1) soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin,kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından CMK Uygulama Servisince vekil görevlendirmesi yapılmaktadır.
 
         CMK Uygulama Servisinde Ardahan merkezde toplam 32 avukat,ilçelerde toplam  7 avukat faal olarak çalışmaktadır.

 

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

13.07.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.